กติกาเก็บเหรียญในนิยาย = 2เหรียญทองต่อ5ตอน ยกเว้นตอนพิเศษหรือมีคาบเกี่ยวเนื่อง

4

เรื่อง

230

ผู้ติดตาม