ท้องฟ้าจะไม่สดใส​ถ้าไม่เคยมืดมาก่อน

3

เรื่อง

0

ผู้ติดตาม