pb-springbooks-cover
pb-springbooks avatar
64เรื่อง
126ผู้ติดตาม
สำนักพิมพ์ Springbooks หนังสือสำหรับคนรุ่นใหม่ วัยรุ่น นักศึกษา และผู้ที่เริ่มทำงาน เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจ ทั้งความเรียง การ์ตูน นิยายภาพ ฯลฯ ภายใต้แนวคิด“หนังสือ ที่จะทำให้คุณกระโดดได้สูงขึ้น