นักอ่านที่อยากลองเขียน คิดว่าเป็นอย่างนั้น ค้นพบว่าหมดไปกับนิยาย เดือนๆหนึ่งเยอะเกินกว่าเงินเดือนแล้ว ดังนั้น ว่าจะลองแต่งนิยายเล่นดูบ้างเพือดัง จะได้ต่อยอด ได้ ฮาฮา ......เด็กชายแก้มแดง

0

เรื่อง

1

ผู้ติดตาม
ไม่พบนิยาย