ภูเขา แม่น้ำ แผ่นดิน ท้องฟ้า เมื่อนำทั้งหมดมารวมกันมันจะกลายเป็นทิวทัศน์ที่งดงามที่สุด แต่ถ้าหากนำตัวอักษรมาเรียงร้อยกัน มันจะกลายเป็นโลกที่มีความงดงามไม่รู้จักจบสิ้น . . . ไม่มีสิ่งใดงดงามกว่าจินตนาการและไม่มีความพิศวงใดๆลึกลับเท่าความคิด

2

เรื่อง

286

ผู้ติดตาม