ลิต ลิตลวิต เด็กผู้หญิงบ้าบอที่ชอบเขียนนิยายเป็นชีวิตจิตใจ ใจร้อน โมโหง่าย และเชื่อคนง่าย 55555 หน้าตาไม่ดี กีฬาไม่เด่น ไม่เน้นเรื่องเรียน มีอะไรคุยกันหรือปรึกษากันได้ยกเว้นเรื่องงานกับเรื่องเงิน :)

1

เรื่อง

3

ผู้ติดตาม