เป้าหมายของผมคือการเขียนนิยายเพื่อหารายได้ ดังนั้นถ้านิยายของผมสนุกคุณก็ไม่จําเป็นต้องพูดอะไรนอกจากสนับสนุน ส่วนนิยายของผมจะแต่งจบหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการสนับสนุน เพราะสําหรับผมแล้วผมเขียนเพื่อรายได้ นักเขียน: RKN

1

เรื่อง

119

ผู้ติดตาม