โปรไฟล์

Wizard Pandas เป็นนามปากการ่วมของผู้แต่งสองคน คือ Pichi และ Phachai เป็นนามปากกาสำหรับเวลาลงงานเขียนนิยาย (ปกติแล้วทั้งคู่ทำงานเป็นนักวาด)

3

เรื่อง

60

ผู้ติดตาม