PAKIM-cover
PAKIM-cover
เป็นนักพยายามเขียนที่กินข้าวอย่างน้อยวันละ 3 มื้อ กินข้าวเสร็จก็กินน้ำตาม เสร็จแล้วก็อาบน้ำนอน ตอนเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียน ชอบซื้อหนังสือมุราคามิ แต่ยังอ่านไม่จบสักเล่ม

4

เรื่อง

43

ผู้ติดตาม