วังอาชาไนย ภาคหลัง (ภาคต่อวังอาชาไนย)
เรื่องราวความรักและแค้นที่แสนข้นเข้มอันอัดเต็มอยู่ในหัวใจของหญิงหนึ่งซึ่งแทรกแฝงไม่แสดงตัวตน จนผู้คนในวังแม้กระทั่งพี่ชายก็หาได้ล่วงรู้ไม่
   1,123      21 ตอน
อัปเดตล่าสุด 4 วันที่แล้ว

วังอาชาไนยมีเจ้าของผู้สืบสายพระอนุวงศ์ตรงลงมาถึงพระยาเทพบดีดำรงค์ผู้มีภริยา 5 คน น้องสาวต่างมารดาหนึ่งคน

ก่อให้เกิดเรื่องราวอันเป็นวิบากจากความเจ็บแค้นของน้องที่มีเพียงหนึ่งซึ่งมารดาหนีตามคนเลี้ยงม้าไป กลายเป็นตำนานฝังใจให้โกรธเกลียดมิรู้ลืม ดื่มแต่ความกำสรดจนอดมิได้ที่จะสร้างกรรมใหม่อันร้ายแรงขึ้นมา

วังอาชาไนย ภาคหลัง จึงเป็นการปรากฎโฉมหน้าแห่งความมาดร้ายที่มาในรูปแบบหลากหลาย สุดแต่อุบายในใจจะพัดพา..อ่านเพิ่มเติม
รีวิวนักอ่านโดยรวม
0 รีวิว
จัดเรียงตาม
    
ไม่มีรีวิว
กฤษณา อโศกสิน เป็นนามปากกาของ สุกัญญา ชลศึกษ์ เรียนมัธยมที่โรงเรียนราชินี แล้วเข้าเรียนต่อที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นามปากกา 'กฤษณา อโศกสิน' เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2501 ด้วยผลงานนวนิยายชื่อว่า 'วิหคที่หลงทาง' นามปากกานี้สร้างผลงาน และไดัรับรางวัลอย่างมากมาย เช่น รางวัลซีไรต์จากเรื่อง 'ปูนปิดทอง' และมีผลงานที่เคยเป็นละครโทรทัศน์ เช่น สวรรค์เบี่ยง, น้ำเซาะทราย, เพลิงบุญ, เมียหลวง, หลงไฟ, ข้ามสืทันดร เป็นต้น ปี 2531 ได้รับการประกาศยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์

3

เรื่อง

130

ผู้ติดตาม