[ท้องฟ้าที่ขึ้นสีในแต่ละวัน บ่งบอกถึงความรู้สึก ของฉันได้ดี และสายลมอ่อนที่เป็นเหมือน ลมหายใจที่สบาย บวกกับห้องนอนสีขาวโล่ง คือ โลกของฉัน]

4

เรื่อง

148

ผู้ติดตาม