คู่มือนักเขียน
การขายผลงาน
การขายนิยายใน Fictionlog จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ
ฟรี
เฉพาะ 5 ตอนแรกของนิยายทุกเล่ม จะเปิดให้นักอ่านเข้าอ่านได้ฟรี
เพื่อเป็นการทดลองอ่าน โดยที่นักอ่านไม่จำเป็นต้องล็อกอิน
ยกเว้นแต่การแสดงความคิดเห็น
และนักเขียนสามารถนำผลงานไปโปรโมต
หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลอื่นๆ ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

เหรียญทอง
นักเขียนสามารถตั้งขายนิยายของตัวเองเป็นเงินจริงได้ตั้งแต่ตอนที่ 6 ขึ้นไป
โดยเหรียญทอง 100 เหรียญ มีค่าเท่ากับ 1 บาท
นักเขียนสามารถตั้งราคาได้ตามความเหมาะสม ตั้งแต่ราคา 3-9 บาทต่อตอน

*หมายเหตุ
หลังจากตอนที่ 5 เป็นต้นไป นักเขียนยังสามารถตั้งค่านิยายให้เข้าอ่านฟรีได้เช่นเดิม


การขายนิยายอีบุ๊กใน Fictionlog
นักเขียนสามารถตั้งราคาขายได้ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างหนังสือ
โดยกรอกราคา (บาท) ตามที่นักเขียนกำหนดไว้ และทางระบบจะคำนวณเป็นจำนวนเหรียญทอง
สำหรับการขายบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ โดยที่ 1 บาท มีค่าเท่ากับ 100 เหรียญทอง
อีกทั้งนักเขียนสามารถใส่ส่วนลดของนิยายได้ตามดุลยพินิจ
ซึ่งมีส่วนลดให้เลือก 2 แบบคือ ลด 5% และ ลด 10%