คู่มือนักเขียน
ส่วนแบ่งรายได้นักเขียน
นักเขียนจะได้ส่วนแบ่ง 50% จากยอดขาย
ค่าบริการช่องทางการชำระเงิน (Payment Gateway) เช่น
AppStore, Google Play หรือผ่านบัตรเครดิต ฯลฯ ทาง Fictionlog จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

*หมายเหตุ
50% ของส่วนแบ่งที่นักเขียนได้รับ คือ ส่วนแบ่งก่อนการหักภาษี ณ ที่จ่ายและค่าบริการโอนเงินเข้าบัญชีของ Payment Gateway