คู่มือนักเขียน
การคุ้มครองนักอ่าน
เนื่องจาก Fictionlog ให้อิสระกับนักเขียนค่อนข้างสูง
เราจึงต้องมีระบบรีวิวเพื่อป้องกันการหลอกลวงและการขายที่ไม่เป็นธรรมกับนักอ่าน
โดย Fictionlog ไม่สนับสนุนการกระทำดังต่อไปนี้
 1. ขายนิยายจนใกล้จะจบเรื่องแล้วลบหรือไม่ลงตอนต่อไป
  เพื่อบังคับให้นักอ่านเสียเงินสองต่อเพื่อไปซื้อหนังสือเล่ม
 2. ตั้งขายนิยายในตอนที่ยังเขียนไม่เสร็จสมบูรณ์
 3. ตั้งราคาขายตอนที่ใกล้ถึงจุดสำคัญของเรื่องหรือจุดไคลแมกซ์ ในราคาที่สูงกว่าปกติ
 4. แก้ไขเส้นเรื่องหลักในตอนเก่าที่จำหน่ายไปแล้ว
  จนนักอ่านที่ซื้ออ่านไปก่อนหน้านั้นเกิดความสับสนในเส้นเรื่อง ตัวละครหรือแก่นเรื่อง
 5. การตั้งราคาขายที่สูงกว่ารูปเล่มที่ตีพิมพ์ เพราะนิยายในรูปแบบอีบุ๊ก
  ไม่มีต้นทุนการพิมพ์และจัดจำหน่าย ทางทีมงานจึงแนะนำให้ตั้งราคาขายอีบุ๊ก
  ให้ต่ำกว่าเล่มที่ตีพิมพ์อย่างน้อย 10 %
 6. การเปลี่ยนราคาและโปรโมชั่นการขายบ่อยครั้ง จะทำให้นักอ่านเกิดความสับสน
  เพื่อความเป็นธรรมกับนักอ่านที่ได้ซื้อนิยายไปแล้ว
 7. การลบหนังสือโดยไม่แจ้งเหตุผลแก่นักอ่าน
เพื่อเป็นการคุ้มครองผลงานของนักเขียน เราจึงมีมาตรการในการรีวิวดังนี้
 1. ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อนเท่านั้นถึงจะรีวิวผลงานของนักเขียนได้
 2. มีระบบโหวตอัปโหวตดาวน์สำหรับผลักดันรีวิวที่มีประโยชน์ และลดความสำคัญของรีวิวที่มุ่งร้ายโจมตีอย่างไม่มีเหตุผล
 3. นักเขียนทุกคนสามารถย้อนดูรีวิวของผู้ใช้ทุกคนได้ในหน้าโปรไฟล์
 4. ระบบจะแสดงผลว่าผู้ที่รีวิว อ่านนิยายเรื่องนี้ถึงตอนที่เท่าไหร่
  ป้องกันการรีวิวปลอมโดยยังไม่ได้อ่านผลงานจริงๆ