คู่มือนักเขียน
การจ่ายเงินให้นักเขียน
นักเขียนที่เริ่มต้นขายนิยายด้วยเหรียญทอง
จะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาสมุดบัญชี พร้อมสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ
เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในการรับเงินรายได้ของนักเขียน
เรามีเงื่อนไขในการจ่ายเงินถึงนักเขียนดังนี้
  • นักเขียนจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ 50% จากยอดขายเหรียญทอง (ก่อนการหักภาษี ณ ที่จ่ายและค่าบริการโอนเงินเข้าบัญชีของ Payment Gateway)
  • สามารถตรวจสอบยอดเงินได้ที่ช่องทาง ‘ยอดเงินที่ถอนได้’ ที่หน้า ‘เขียนนิยาย’
  • สามารถถอนได้ เมื่อมียอดโอนขั้นต่ำ 500 บาท
  • ทุกยอดถอน จะมีค่าบริการโอนเงินเข้าบัญชีของ Payment Gateway 30 บาทต่อครั้ง
  • ทุกยอดที่ถอนจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • ทางเราจะส่งเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายไปตามที่นักเขียนแจ้งไว้ใน ‘ที่อยู่ปัจจุบัน’
  • นักเขียนสามารถดาวน์โหลดรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (สำเนา) ได้ที่หน้า ‘ถอนเงิน’ ได้ภายหลังจากที่ได้รับเงินโอน
  • ถ้าหากนักเขียนต้องการหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ต้นฉบับ) สามารถแจ้งขอได้ทางอีเมล [email protected] ทางเราจะจัดส่งเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายไปตามที่นักเขียนแจ้งไว้ใน ‘ที่อยู่ปัจจุบัน’

เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของนักอ่านที่ซื้อตอนไปแล้วยกตัวอย่างเช่น

ยอดขายนิยายรายตอน
ถ้าเดือนนี้มีนักอ่านเข้ามาอ่านนิยายของนักเขียน จำนวน 1,000 คน
โดยอ่านกันคนละ 5 ตอน ราคาตอนละ 6 บาท

ยอดขายในเดือนนี้จะเท่ากับ
1,000 x 5 x 6 = 30,000 บาท

นักเขียนจะได้ 50% ของยอดขาย
ซึ่งเท่ากับ 15,000 บาทในเดือนนั้น

ในการถอนแต่ละครั้งจะมีค่าบริการโอนเงินเข้าบัญชีของ Payment Gateway 30 บาท
และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % เท่ากับว่า
(15,000 – 3%) – 30 = 14,520 บาท
ยอดเงินที่นักเขียนได้รับ จะเท่ากับ 14,520 บาท

ยอดขายนิยายอีบุ๊ก
หากนักเขียนตั้งราคาขายอีบุ๊กเล่มละ 200 บาท
และภายในเดือนนี้มีนักอ่านเข้ามาซื้อนิยายจำนวน 300 คน

ยอดขายอีบุ๊กในเดือนนี้จะเท่ากับ
200 x 300 = 60,000 บาท

นักเขียนจะได้ 50 % จากยอดขาย
ซึ่งเท่ากับ 30,000 บาทในเดือนนี้

ในการถอนแต่ละครั้งจะมีค่าบริการโอนเงินเข้าบัญชีของ Payment Gateway 30 บาท
และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % เท่ากับว่า
(30,000 – 3 %) – 30 = 29,070 บาท