คู่มือนักเขียน
สิทธิในการแก้ไขและลบผลงาน

เมื่อยืนยันการเผยแพร่นิยายตอนแรกแล้ว
นักเขียนยังสามารถแก้ไขชื่อนิยายได้
แต่จะไม่สามารถแก้ไขหมวดหรือเรตติ้งของนิยายได้
เพราะจะสร้างความสับสนให้แก่นักอ่านที่ซื้อหรือเก็บนิยายของนักเขียนเข้า ‘ชั้นหนังสือ’ ไปแล้ว
ซึ่งนักเขียนยังสามารถแก้ไขชื่อตอนและเนื้อหาได้อย่างอิสระ
ตราบใดที่ยังไม่เปิดขายด้วยเหรียญทอง

กรณีหลังจากเผยแพร่ผลงานเพื่อขายด้วยเหรียญทอง

การขายนิยายรายตอน
เมื่อยืนยันการเผยแพร่นิยายด้วยเหรียญทองถือเป็นการขายผลงานอย่างสมบูรณ์
นักเขียนจะไม่สามารถแก้ไขชื่อตอนหรือแก้ไขเนื้อหาในนิยายนี้ได้อย่างทันที
(รวมถึงตอนฟรีด้วย)
แต่จะต้องกดปุ่ม ‘ส่งคำขอเพื่อแก้ไข’ ภายในตอนนั้นๆ
เพื่อส่งให้ทีมงานตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน เพื่อคุ้มครองสิทธิของนักอ่าน
ที่ได้ซื้อนิยายของนักเขียนไปแล้ว

การขายอีบุ๊กนิยาย
เมื่อยืนยันการเผยแพร่นิยายด้วยเหรียญทอง
และผ่านการตรวจสอบจากทีมงานเรียบร้อยแล้ว
หากนักเขียนต้องการแก้ไขไฟล์นิยายและไฟล์ทดลองอ่าน
นักเขียนจะไม่สามารถแก้ไขได้ทันที
นักเขียนจะต้องกดปุ่ม ‘ส่งคำขอเพื่อแก้ไข’ ภายในไฟล์อีบุ๊กเล่มนั้นๆ
เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะใช้เวลา 3 วันทำการ
เพื่อคุ้มครองสิทธิของนักอ่านที่ได้ซื้อนิยายของนักเขียนไปแล้ว

กรณีการลบนิยาย
เมื่อกดยืนยันการลบนิยายรายตอนหรืออีบุ๊กนิยาย
นิยายที่ถูกลบจะไม่สามารถถูกค้นเจออีกต่อไป
แต่ยังปรากฏอยู่ใน ‘ชั้นหนังสือ’ ของผู้ใช้อื่นที่ซื้อไปแล้ว