คู่มือนักเขียน
การตั้งจบเล่มและการซื้อทั้งเล่ม

การตั้งจบเล่ม
การตั้งสถานะของนิยายเป็น ‘จบเล่ม’ ทำได้โดยการกดปุ่ม ‘ตั้งสถานะเป็นจบเล่ม’
ที่หน้าสารบัญในนิยายของคุณ โดยนิยายที่จะตั้งจบเล่มได้นั้นต้องไม่มีตอนร่างเหลืออยู่

นิยายที่ ‘จบเล่ม’ แล้วจะไม่สามารถเพิ่มจำนวนตอนในนิยายเล่มนี้ได้อีก
แต่เจ้าของผลงานยังสามารถแก้ไขนิยายผ่านการส่งคำขอแก้ไขได้เหมือนเดิม

การซื้อทั้งเล่ม
เมื่อตั้งสถานะของนิยายเป็น ‘จบเล่ม’ และในนิยายมีตอนเหรียญทองอย่างน้อย 1 ตอน
นักเขียนสามารถเลือกตั้งแพ็กเกจ ‘ซื้อทั้งเล่ม’ และตั้ง ‘ลดราคา’ ได้
ซึ่งจะเพิ่มทางเลือกให้กับนักอ่าน ในการซื้อเพื่อปลดล็อก
ตอนเหรียญทองทั้งเล่มภายในการกดซื้อครั้งเดียว
ซึ่งปุ่ม ‘ซื้อทั้งเล่ม’ จะอยู่ในหน้านิยายเรื่องนั้น
พร้อมแสดงราคาพิเศษให้นักอ่านเลือกดังนี้

 • ไม่มีซื้อทั้งเล่ม
  นักอ่านทุกคนสามารถซื้อนิยายได้ในราคาปกติโดยการซื้อทีละตอนเหมือนเดิม
 • ซื้อทั้งเล่ม ลด 5%
  นักอ่านทุกคนสามารถซื้อนิยายทั้งเล่มได้ในราคาลด 5%
  โดยคำนวณจากราคาเหรียญทองทุกตอนในเล่มรวมกัน
 • ซื้อทั้งเล่ม ลด 10%
  นักอ่านทุกคนสามารถซื้อนิยายทั้งเล่มได้ในราคาลด 10%
  โดยคำนวณจากราคาตอนเหรียญทองทุกตอนในเล่มรวมกัน

 • *หมายเหตุ
 • การเปลี่ยนราคาตอนในนิยายจะส่งผลกับราคาซื้อทั้งเล่มด้วยเช่นกัน
 • การเปลี่ยนราคาจากเหรียญทองกลายเป็นตอนฟรีทั้งหมด จะทำให้แพ็กเกจซื้อทั้งเล่มหายไป
 • ทางเรามีระบบหักส่วนลดนิยายตอนเหรียญทองที่นักอ่านเคยซื้อไปแล้ว แต่หากนักอ่านต้องการที่จะซื้อทั้งเล่ม ระบบจะคำนวณและหักส่วนต่างในตอนนั้นๆ ออก เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของนักอ่าน