คู่มือนักเขียน
การตั้งจบเล่มและลดราคานิยายรายตอน

การตั้งจบเล่มและลดราคา
นิยายรายตอนที่เขียนจบแล้ว นักเขียนสามารถตั้งจบเล่มเพื่อให้นักอ่านซื้อทั้งหมดได้ รวมถึงทำแพ็กเกจลดราคาได้ ดังนี้
  1. 1. กดปุ่ม ‘จบเล่ม’ ที่หน้าสารบัญใต้รายละเอียดนิยาย โดยนิยายที่จะตั้งจบเล่มได้นั้นต้องไม่มีตอนแบบร่าง

  2. 2. เลือกแพ็กเกจลดราคาจากหน้าต่างที่แสดงขึ้นมาแล้วกดยืนยัน โดยแพ็กเกจนี้สามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้

  3. 3. ระบบจะให้นักเขียนยืนยันการตั้งจบเล่มโดยการพิมพ์คำว่า ‘จบเล่ม’ เพื่อเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากเมื่อตั้งจบเล่มแล้วจะไม่สามารถเพิ่มตอนได้อีก และไม่สามารถยกเลิกการตั้งจบเล่มได้ แต่ยังสามารถแก้ไขนิยายผ่านการส่งคำขอแก้ไขได้เหมือนเดิม นักเขียนควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนกดจบเล่ม
Tips: สามารถใส่ข้อความโปรโมตนิยายเรื่องใหม่ได้ในตอนสุดท้าย เพื่อให้นักอ่านตามไปอ่านผลงานเรื่องถัดไป

การแก้ไขราคาแพ็กเก็จ
กดปุ่ม ‘ตั้งส่วนลด’ ในหน้ารายละเอียดนิยาย จากนั้น เลือกราคาแพ็กเกจที่ต้องการแล้วกดยืนยัน