คู่มือนักเขียน
การถอนเงินออกจากบัญชีนักเขียน
 1. เข้าไปที่หน้า ‘เขียนนิยาย’ ผ่านเมนูมุมบนขวามือ
 2. กดปุ่ม ‘ถอนเงิน’ เพื่อเข้าสู่หน้าถอนเงิน
 3. ‘เพิ่มบัญชีธนาคาร’ กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า และชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง โดยชื่อบัญชีธนาคารจะต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลตามบัตรประชาชน
 4. คลิก ‘อัปโหลดสำเนาบัตรประชาชน’ เพื่อแนบรูปถ่ายบัตรประชาชนของคุณ หรือ ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน เป็นการยืนยันตัวตน (รองรับไฟล์ JPG, JPEG, PNG ขนาดไม่เกิน 2MB) กรอกเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามบัตรประชาชน
   *หมายเหตุ
  • สำเนาบัตรประชาชนต้องมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของนักเขียน
  • สำเนาบัตรประชาชนต้องเห็นรูปเจ้าของบัตรชัดเจน
  • โปรดตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ เนื่องจากเป็นข้อมูลในการทำเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย
 5. ‘เพิ่มที่อยู่ปัจจุบัน’ กรอกที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ต้นฉบับ) รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดย หากใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ตามบัตรประชาชนสามารถเลือกที่ ‘ใช้ที่อยู่เดียวกับบัตรประชาชน’
 6. กด ‘ลงทะเบียน’
 7. เมื่อกด ‘ลงทะเบียน’ จะปรากฏ ‘ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว’ ดังภาพ จากนั้นทางระบบจะตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคาร ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 7 วันทำการ
 8. หลังจากบัญชีธนาคารได้รับการอนุมัติ ปุ่ม ‘ถอนเงิน’ จะกลายเป็นสีส้ม สามารถกดปุ่ม ‘ถอนเงิน’ เพื่อถอนเงิน
 9. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการถอนออก (การถอนเงินต้องมียอดขั้นต่ำที่ 500 บาท และมีค่าบริการโอนเงินเข้าบัญชีของ Payment Gateway 30 บาทต่อครั้ง) ตรวจสอบข้อมูลและกด ‘ยืนยัน’
 10. ประวัติการถอนเงินของนักเขียนจะถูกแสดงในตาราง ‘รายการถอนเงิน’ ด้านล่าง โดยเมื่อยอดเงินถูกโอนเข้าบัญชีที่นักเขียนผูกไว้ (ใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำการของธนาคาร) สถานะของรายการจะเปลี่ยนจาก ‘กำลังตรวจสอบ’ เป็น ‘สำเร็จ’
*หมายเหตุ
หลังจากกด ‘ถอนเงิน’ ไปแล้ว 3 วันทำการธนาคาร (ไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากยังไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาติดต่อทีมงานได้ที่ [email protected] เพื่อตรวจสอบได้