ระบบเหรียญ
เติมเหรียญทองผ่านบัตรเงินสด Razer PIN
*รองรับเฉพาะ บัตรเงินสด Razer PIN สกุลเงินบาท (THB) เท่านั้น
  1. กด ‘เติมเหรียญ’ ในเมนูโปรไฟล์
  2. เลือกช่องทางการเติมเหรียญทองผ่าน ‘บัตรเงินสด บัตรเงินสด Razer PIN’
  3. top up with razer pin step 1
  4. ดูรายละเอียดจำนวนและราคาเหรียญทองที่ต้องการ และกด ‘ดำเนินการ’
  5. กรอกหมายเลขประจำบัตร (Serial No.) และรหัสเติมเงิน (Pin) แล้วกด ‘Redeem’ *รองรับเฉพาะ บัตรเงินสด Razer PIN สกุลเงินบาท (THB) เท่านั้น
    *รองรับเฉพาะ บัตรเงินสด Razer PIN สกุลเงินบาท (THB) เท่านั้น
  6. top up with razer pin step 2
  7. เมื่อชำระเงินเรียบร้อย เหรียญทองจะถูกเติมเข้าระบบอัตโนมัติ แค่นี้ก็สนุกกับนิยายได้แล้ว!