ระบบเหรียญ
การซื้อขายนิยายรายตอน
การขายนิยายรายตอนใน Fictionlog จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ
  • ฟรี สำหรับนิยาย 5 ตอนแรก
  • เหรียญทอง สำหรับตอนที่ 6 ขึ้นไป
ฟรี
เฉพาะ 5 ตอนแรกของนิยายทุกเล่ม จะเปิดให้นักอ่านเข้าอ่านได้ฟรี
เพื่อเป็นการทดลองอ่าน โดยที่นักอ่านไม่จำเป็นต้องล็อกอิน
ยกเว้นแต่การแสดงความคิดเห็น
และนักเขียนสามารถนำผลงานไปโปรโมต
หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลอื่นๆ ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด
เหรียญทอง
นักเขียนสามารถตั้งขายนิยายของตัวเองเป็นเงินจริงได้ตั้งแต่ตอนที่ 6 ขึ้นไป
โดยเหรียญทอง 1 เหรียญ มีค่าเท่ากับ 1 บาท
นักเขียนสามารถตั้งราคาได้ตามความเหมาะสม ตั้งแต่ราคา 3-9 บาทต่อตอน
*หมายเหตุ
หลังจากตอนที่ 5 เป็นต้นไป นักเขียนยังสามารถตั้งค่านิยายให้เข้าอ่านฟรีได้เช่นเดิม