ระบบเหรียญ
ช่องทางและวิธีการเติมเหรียญทอง
ผู้ใช้สามารถเติมเหรียญทองเพื่อซื้อนิยายผ่านช่องทางและวิธีการ ดังต่อไปนี้