ระบบเหรียญ
ระบบเหรียญ
เราเชื่อว่างานเขียนที่ดีนั้นมีคุณค่า
นักเขียนต้องใช้ทั้งต้นทุนทางเวลา การหาข้อมูล การฝึกฝน
ถึงจะสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ให้กับนักอ่านได้

เราตั้งใจออกแบบระบบการซื้อ-ขายให้ง่ายและแฟร์ที่สุดกับทั้งสองฝ่าย
เราตั้งราคาในเบื้องต้นไว้ไม่ให้เพดานสูงจนเกินไป
โดยนักอ่านจ่ายในราคาที่สมเหตุสมผล ในขณะที่นักเขียนได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น

เพื่อเป็นการสนับสนุนนักเขียน เราจึงขอความร่วมมือจากนักอ่านในการไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ทุกประเภท
ช่วยกันผลักดันงานเขียนและนักเขียนคุณภาพ
ช่วยกันสนับสนุน เพื่อพัฒนาวงการเขียน-การอ่านในเมืองไทย
ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

หากพบเห็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สามารถแจ้งได้ที่ [email protected]