อีบุ๊ก : โรแมนติกขายดี 7 วัน
อีบุ๊ก : โรแมนติกขายดี 30 วัน