Aura Crystal Stone ผลึกแห่งหายนะ
ดวงจิตหนึ่งที่กำลังจะหลุดพ้นและกำลังก้าวผ่านความเป็นนิจนิรันด์ แต่ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใจว่า "ท่านยังมีภาระและหน้าที่ ข้าขออภัย เราจะได้พบกันและคงเป็นเช่นนั้น ข้าขอส่งมอบของชิ้นหนึ่งให้ก่อนจากกัน
   1,696      29 ตอน
อัปเดตล่าสุด 9 เดือนที่แล้ว

“ พวกข้าขออภัยท่านด้วย แต่ท่านยังไม่สามารถ

ทิ้งภาระหน้าที่ของท่านได้ ในตอนนี้ ท่านยังมีเหตุ

ที่ต้องอยู่ มันเป็นภาระ และหน้าที่ ของท่าน ....น

ขออภัย...ขออภัย...ขออภัย.... ถ้าเราได้พบกันอีก

และมันคงต้องเป็นเช่นนั้น......น พวกข้า

จะอธิบายและคืนของที่ได้รับฝากเอาไว้ทั้งหมด...

และก่อนที่ท่านจะไป ข้าขอส่งมอบของชิ้นหนึ่ง

ให้กับท่าน..Aura Crystal Stone...ผลึกแห่ง....ง.”

รีวิวนักอ่านโดยรวม
0 รีวิว
จัดเรียงตาม
    
ไม่มีรีวิว
สารบัญ
29 ตอน
29 ตอน      |      อัปเดตล่าสุด 9 เดือนที่แล้ว

2

เรื่อง

105

ผู้ติดตาม