ฮุ่ยเล่อชิง (ชื่อชั่วคราว)
ดาราภัส นักธุรกิจสาวผู้เพียบพร้อมต้องตกตายลงอย่างหน้าอนาจเพราะดันไปปกป้องสมบัติของชาติ(?)อย่างไม่ตั้งใจ ทว่าเธอกลับได้โอกาสกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งในร่างของ ฮุ่ยเล่อชิง คุณหนูสายหลักของตระกูล ฮุ่ย
   22,067      92 ตอน
อัปเดตล่าสุด 2 เดือนที่แล้ว

ดาราภัส นักธุรกิจสาวผู้เพียบพร้อมต้องตกตายลงอย่างหน้าอนาจเพราะดันไปปกป้องสมบัติของชาติ(?)อย่างไม่ตั้งใจ

    ทว่าเธอกลับได้โอกาสกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งในร่างของ ฮุ่ยเล่อชิง คุณหนูสายหลักของตระกูลฮุ่ย ตระกูลที่ทั้งสูงส่ง ทั้งร่ำรวย แต่คุณหนูสายหลักเพียงคนเดียวอย่างฮุ่ยเล่อชิงกลับมีชะตากรรมอาภัพยิ่งกว่าขอทาน!

*--*

พรสวรรค์ เป็นระดับละอองพลังปราณที่อยู่ในเส้นพลังปราณซึ่งแผ่มารอบกายแต่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่า ต้องใช้ลูกแก้วที่มีอักขระชั้นสูงกำกับในการตรวจสอบ แต่ละคนจะมีสีแตกต่างกันไปติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่สามารถแก้ไขได้ โดยมีทั้งหมด11ระดับ ได้แก่

ว่างเปล่า(ไร้สี) = ไร้พรสวรรค์

สีเขียว = ระดับหนึ่ง

สีเหลือง =ระดับสอง

สีส้ม = ระดับสาม

สีแดง = ระดับสี่

สีม่วง = ระดับห้า

สีน้ำเงิน = ระดับหก

สีดำ = ระดับเจ็ด

สีเงิน = ระดับแปด

สีทอง = ระดับเก้า

สีขาว = ระดับสิบ

พรสวรรค์ยิ่งมีระดับสูงเท่าไหร่ ก็เท่ากับว่าอนาคตจะกว้างไกลได้เท่านั้น เพราะพรสวรรค์จะช่วยให้มนุษย์ผู้ครอบครองสามารถบ่มเพาะพลังปราณได้รวดเร็วตามขอบเขต และการก้าวข้ามขอบเขตพลังปราณทุกขั้นมนุษย์จะได้รับอายุขัยเพิ่มขึ้น หากมีพรสวรรค์สูง อายุขัยก็จะมากตามไปด้วย

*--*

พลังปราน เป็นพลังงานจากธรรมชาติ ที่มนุษย์สามารถนำพลังนั้นมากักเก็บและใช้ออกได้ผ่านเส้นลมปราณซึ่งอยู่ภายในร่างกายมนุษย์ขนาดกันกับเส้นเลือด มนุษย์ที่ใช้พลังปราณ มีคำเรียก10ระดับ 3ขั้น(ต้น กลาง สูง) โดยทุกๆระดับจะมี 3ขั้นเหมือนกันหมด ซึ่งชายหญิง มีคำเรียกแตกต่างกัน

ระดับพลังปราน

ชาย

1.จิน(ทอง)

2.ซาน(ภูเขา)

3.เหอ(สายธาร)

4.ยวิ๋น(ก้อนเมฆ)

5.หยาง(ดวงตะวัน)

6.หลง(มังกร)

7.เทียน(ท้องฟ้า)

8.สือ(ความแท้จริง)

9.หลิง(จิตวิญญาณ)

10.อวี่(เอกภพ)

หญิง

1.จู(ไข่มุก)

2.ซา(ทราย)

3.ซวาง(น้ำค้าง)

4.ปิง(น้ำแข็ง)

5.เยว่(ดวงจัทร์)

6.เฟิ่ง(หงส์)

7.เซียว(สรวงสวรรค์)

8.เจิน(ความแท้จริง)

9.หลิง(จิตวิญญาณ)

10.อวี่(เอกภพ)

*--*

มิติที่เทพมังกรทองเป็นผู้ทรงเนรมิตขึ้นครั้งกำเนิดฟ้าดินนั้นมีอาณาเขตน้อยใหญ่มากมายนับไม่ถ้วน ทว่า มีพื้นที่ส่วนเล็กๆในสายตาของพระองค์แต่กลับกว้างใหญ่ไพศาลในสายตาของมวลมนุษย์ที่ทรงรักและเฝ้าดูแลเป็นพิเศษเหนือทวีปใดๆ ทวีปนั้นมีชื่อว่าทวีป จินหลง (มังกรทอง) แบ่งอาณาเขตออกเป็น 5 แคว้น 4 ดินแดนประกอบไปด้วย...

*--*

แคว้น เสี่ยนจู่

ปกครองโดยราชวงศ์ หลิง ราชสกุล เว่ยฉือ

เป็นแคว้นที่ผู้คนล้วนมีรูปร่างหน้าตาเลอโฉมมากด้วยพรสวรรค์และวรยุทธ์ชั้นสูงเหนือแคว้นและดินแดนใดๆประดุจเทพเซียนลงมาจุติ ภายในแคว้นแห่งนี้มีตำนานลึกลับที่เล่าขานสืบต่อกันมาว่าแคว้นแห่งนี้แท้จริงแล้วเทพมังกรทองทรงเนรมิตขึ้นตามคำขอร้องของเทพบิดรฝูซี เพื่อใช้สำหรับส่งเทพเซียนที่ยังไม่หมดอายุขัยเซียนแต่ทำผิดกฏสวรรค์ลงมาจุติเพื่อให้ดูแลและสร้างความผาสุกแก่มิติแห่งนี้เป็นการลงโทษ แคว้นทั้งแคว้นจึงเต็มไปด้วยหิมะและน้ำแข็งที่สร้างความหนาวเหน็บเสียดแทงไปถึงกระดูกให้ผู้ที่อยู่อาศัยตลอดทั้งปี และยังไม่สามารถเพาะปลูกใดๆได้เลย

สินค้าส่งออกคือ น้ำแข็ง สมุนไพรธาติหยิน และหนังสัตว์อย่างหมีน้ำแข็ง

*--*

แคว้น เล่อเซิน

ปกครองโดยราชวงศ์ ซาน ราชสกุล กงซุน

เป็นแคว้นที่อุดมณ์สมบูรณ์ไปด้วยพืชนาๆพันธุ์ มีทิวเขาสูงใหญ่ล้อมรอบ สร้างแม่น้ำถึง6สายภายในแคว้นเดียว ผืนดินมีแร่ธาตุมากมายเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชผัก จึงถือเป็นแคว้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกมากที่สุดในบรรดา5แคว้น

สินค้าส่งออกคือ สัตว์ป่า สัตว์อสูร สมุนไพรและพืชผักต่างๆ

*--*

แคว้น ฝู่หรง

ปกครองโดยราชวงศ์ ยวิ๋น ราชสกุล อวี่เหวิน

เป็นแคว้นที่มีอาณาเขต และเส้นทางติดต่อกับแคว้นและดินแดนต่างๆในทวีปเดียวกันถึง 4 แคว้น 3 ดินแดน จึงทำให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งการค้าขายและเป็นแคว้นที่นับว่ามั่งคั่งที่สุดเหนือแคว้นใดๆ

ไม่มีสินค้าส่งออก

*--*

แคว้น ลู่โจว

ปกครองโดยราชวงศ์ เหอ ราชสกุล ฉางซุน

เป็นแคว้นที่อาณาเขตหกในสิบส่วนเป็นหมู่เกาะน้อยใหญ่ รอบด้านเต็มไปด้วยทะเล และท่าเรือที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต้อนรับพ่อค้าจากดินแดนอันไกลโพ้นให้มาค้าขาย

สินค้าส่งออกคือ สัตว์ทะเล และเกลือ

*--*

แคว้น อ้ายอิง

ปกครองโดยราชวงศ์ หยาง ราชสกุล ซือหม่า

เป็นแคว้นที่มีอาณาเขตเป็นทะเลทรายทั้งสิ้น มีพื้นดินและแหล่งน้ำเพียงหนึ่งในสิบส่วนของพื้นที่ทั้งหมดการดำเนินชีงิตในช่วงแรกเริ่มจึงเต็มไปด้วยความลำบาก เพราะความอดทนในการใช้ชีวิตของพวกเขา เทพมังกรทองจึงพระราชทานพรให้แก่ลูกหลานแคว้นอ้ายอิง ให้มีร่างกาย และพละกำลังแข็งแรงเหมาะแก่การฝึกยุทธ และมีพรสวรรค์เป็นเลิศเหนือแคว้นทั้งสามเป็นรองเพียงแคว้นเสี่ยนจู่แคว้นเดียวเท่านั้น

สินค้าส่งออก อัญมณี แร่ธาตุต่างๆ น้ำมัน และสัตว์พาหนะอย่าง ม้า อูฐ และลา

*--*

ดินแดน ฮุ่ยฝาน

เป็นดินแดนที่ประชากรล้วนเรียกตนว่านักปราญช์ มีลักษณะนิสัยคล้ายคลึงกันคือเย่อหยิ่งจองหอง เห็นผู้ที่ด้อยกว่าเป็นเพียงมดปลวกปกครองโดยระบบออกเสียง โดยในทุกๆ5ปีประชาชนทั้งดินแดนจะร่วมใจกันลงคะแนนเสียง หาผู้นำที่อายุไม่เกิน70ปีมาปกครองดินแดน ผู้ที่ได้รับเลือกของดินแดนจะได้ถูกบันทึกว่าเป็นผู้นำในรุ่นนั้นๆและจะต้องเปลี่ยนมาใช้แซ่ตงฟางจนกระทั่งครบวาระการเป็นผู้นำ

สินค้าส่งออก กระดาษ ปากกาเหล็ก เรือยนต์

*--*

ดินแดน ซิงเจียง

ดินแดนรกร้างไร้ผู้อาศัยและลึกลับยิ่งกว่าแว่นแคว้นหรือดินแดนใดๆ ไม่เคยมีใครสามารถย่างกลายเข้าไปและรอดกลับออกมาอย่างมีชีวิตได้เนื่องจากเพียงแค่ชายเขตแดนก็เต็มไปด้วยหมอกพิษรุนแรงที่สามารถคร่าชีวิตผู้คนนับหมื่นได้ภายในพริบตา

*--*

ดินแดน อสูร

ดินแดนของเหล่าอสูรชั้นสูงที่อยู่รวมกัน ปิดกั้นดินแดนจากอาณาจักรแว่นแคว้นดินแดนโดยรอบเพื่อความปลอดภัยของเหล่าอสูรที่มักจะถูกล่าโดยมนุษย์

*--*

ดินแดน ปีศาจ

เป็นดินแดนที่ผู้อยู่อาศัยล้วนเป็นปีศาจ และมาร แต่มิได้ชั่วร้ายตามชาติกำเนิดแต่อย่างใด เทพมังกรทองจึงเนรมิตดินแดนให้พวกเขาอยู่ร่วมกันผาสุกโดยไร้ผู้ใดกร่ำกรายดังเช่นในอดีตที่มักถูกเหล่าเทพเซียนไล่ล่ากวาดล้าง


..อ่านเพิ่มเติม
รีวิวนักอ่านโดยรวม
9 รีวิว
จัดเรียงตาม
    
ปีกสีดำ
1 ปีที่แล้ว
ติดเหรียญทองน้อยลงได้ไหมไม่มีเงินเปย์5555😂😂😭เนื้อหาสนุกดีอยากอ่านต่อแต่หมดงบรอเหรียญเงินนะคะ
อ่านแล้ว 7 ตอน
    
SHolizon
8 เดือนที่แล้ว
เนื้อเรื่องสนุกดี น่าติดตาม แต่ยังมีคำผิดค่อนข้างบ่อย บางสำนวนอ่านไม่เข้าใจ แต่โดยรวมดีมากค่ะ
อ่านแล้ว 40 ตอน
    
Muknee
9 เดือนที่แล้ว
น่าติดตามมากๆ
อ่านแล้ว 89 ตอน
    
Nnart
1 ปีที่แล้ว
ปกติอัพทุกวันอะไรหรอคะ อาทิตย์ละกี่ตอนหรืออาทิตย์ละตอนคะ #รออ่านทุกวันจ้าาาา😊
อ่านแล้ว 92 ตอน
    
Fktay
8 เดือนที่แล้ว
สนุกมากค่ะ กว่าพระเอกจะโผล่มาเต็มตัว แต่ว่ามันยังมีคำผิดและคำตกหล่นเยอะ ถึงจะอ่านได้ แต่ก็ขัดอารมณ์แปลกๆ และบางประโยคในแต่ละตอนมันขยายความเยอะจนต้องอ่านหลายรอบกว่าจะเข้าใจ(อันนี้ไม่รู้ว่ารีดเป็นคนเดียวรึเปล่า 5555+) โดยรวมชอบเนื้อเรื่องค่ะ นางแมรี่ซู
...อ่านรีวิวเพิ่มเติม
อ่านแล้ว 60 ตอน
    
...อ่านรีวิวเพิ่มเติม
สารบัญ
92 ตอน
92 ตอน      |      อัปเดตล่าสุด 2 เดือนที่แล้ว
1  -  50
51  -  92

7

เรื่อง

31

ผู้ติดตาม