สิ่งที่ฉันประทับใจ และพยายามค้นหาค้นคว้ามาตลอด คือ สิ่งที่คำยังบอกเล่าไม่ได้ แต่ฉันก็ยังหักดิบอุปสรรคเหล่านั้นให้มันกลายเป็นจริงให้ได้ ฉันก็เป็นแค่แมวที่พยายามจะพูดภาษาคน

4

เรื่อง

7

ผู้ติดตาม