ลงนิยายแต่ละครั้งต้องใช้ความกล้า เพราะการเขียนนิยายแต่ละเรื่องมันเป็นการแสดงออกทางด้านความคิด มุมมอง ทัศนคติผู้แต่งแทรกลงไป กลัวลงไปแล้วคนอ่านไม่ชอบ และคาดหวังความสนุกในตอนต่อไป นิยายเรื่องแรกเป็นการประจานตัวเองว่า มีสามารถอ่อนด้อย แต่เรื่องต่อๆ มาจะเป็นเรื่องที่คนอ่านเปรียบเทียบว่าคนแต่งมีพัฒนาการหรือไม่ กว่านักเขียนแต่ละท่านที่มีชื่อเสียงจะเติบใหญ่ ต้องให้เวลาและผ่านอะไรมามากมาย ให้โอกาสพวกเขา เพราะกว่านักเขียนมีชื่อแต่ละคนจะประสบผลดั่งเช่นทุกวัน ก็ต้องหัดตั้งไข่ก่อนที่จะเริ่มเดินก่อน

5

เรื่อง

66

ผู้ติดตาม
ไม่พบนิยาย