เราแต่งในสิ่งที่เราอยากอ่านและเราก็แต่งไปเรื่อย อ่านกันให้สนุกก็พอไม่ต้องไปซีเรียสกับมัน ^^

3

เรื่อง

119

ผู้ติดตาม