ยอดชายาแห่งใต้หล้า
เผยแพร่แล้ว · 2 เล่ม
เจ้าของร่างเดิมก่อกรรมทำชั่วทำให้ผู้คนโกรธเคือง คนที่ข้ามภพมาสิงร่างของนางอย่างฉินซู่ซู่เลยต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วย โชคดีที่เธอมีฝีมือในการรักษาโรคทั้งแผนจีนและแผนตะวันตก