บุปผาสีชาด (2 ภาคจบ)

จำนวน 5 เล่ม
ศัตรูจงระวัง... เมื่อรูปโฉมของนางคืออาวุธ พิฆาตคนได้โดยไม่ต้องใช้ดาบ!