ระบบเหรียญ
สิทธิของผู้ซื้อนิยาย
หลังจากซื้อนิยายตอนใดตอนหนึ่งไปแล้ว นิยายเรื่องนั้นจะถูกเก็บไว้ใน ‘ชั้นหนังสือ’ ของผู้ใช้
พร้อมเข้าอ่านได้ตลอด ผู้ใช้สามารถเข้าไปอ่านได้ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Fictionlog
โดยจำเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ต และสามารถเข้าอ่านนิยายที่ซื้อไปแล้วได้เสมอ
ไม่ว่านิยายเรื่องนั้นจะถูกลบไปแล้วก็ตาม
ข้อแนะนำ
  • นักเขียนสามารถอัปเดตนิยายที่ถูกซื้อไปแล้วได้ โดยต้องผ่านการตรวจสอบจากระบบก่อน
  • นักอ่านไม่สามารถนำนิยายที่ซื้อไว้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อทุกกรณีทั้งส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
  • เมื่อซื้อนิยายไปแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินได้