กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น สอศ 20121-2010 (PDF)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
เก็บเข้าชั้น
0
จำนวนหน้า
240
รูปแบบไฟล์
PDF
ราคา
94.00

รายละเอียด

หนังสือ (สอศ.) กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น รหัสวิชา 20121-2010 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์ รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อหา 8 บทเรียนพร้อมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนทุกบทเรียน อีกทั้งหนังสือเล่มนี้นอกจากจะใช้ประกอบการเรียนเเล้ว ยังสามารถเรียนรู้เป็นพื้นฐานเพื่อสอบเข้าในระดับปริญญาตรี ในเรื่องของกลศาสตร์วิศวกรรมได้อีกด้วย

เอกชัย รัตนโน
240
9786160845224

รีวิวผู้อ่าน

0 รีวิว
จัดเรียงตาม
    
กำลังโหลด...

เผยแพร่โดย

451
เรื่อง
154
ผู้ติดตาม