เซ็นเซอร์ในงานอุตสาหกรรม สอศ 20127-2008 (PDF)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
เก็บเข้าชั้น
0
จำนวนหน้า
470
รูปแบบไฟล์
PDF
ราคา
144.00

รายละเอียด

หนังสือ (สอศ.) เซ็นเซอร์ในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 20127-2008 เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่จะศึกษาหาความรู้ทางด้านการวัดและการควบคุมระบบด้วยเซ็นเซอร์ เนื้อหาวิชาจะประกอบด้วย ลิมิตสวิตช์ พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ โพเทนชิโอมิเตอร์ เอ็นโค๊ดเดอร์ เทคโคเจเนอเรเตอร์ อุลตร้าโซนิกส์ แอลวีดีที สเตนเกจ โหลดเซล เทอร์มิสเตอร์ อาร์ทีดีเทอร์โมคัปเปิล และใบงานที่ใช้บอร์ด Arduino และโปรแกรมแบบ Open Source ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยเสรี ที่สามารถนำไปทดลองปฏิบัติงานได้จริง

บุญธรรม ภัทรจารุกุล
470
9786160845309

รีวิวผู้อ่าน

0 รีวิว
จัดเรียงตาม
    
กำลังโหลด...

เผยแพร่โดย

451
เรื่อง
154
ผู้ติดตาม