เขียนแบบงานโครงสร้าง สอศ 20106-2003 (PDF)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
เก็บเข้าชั้น
0
จำนวนหน้า
280
รูปแบบไฟล์
PDF
ราคา
103.00

รายละเอียด

หนังสือเรียนวิชา (สอศ.) เขียนเบบงานโครงสร้าง รหัสวิชา 20106-2003 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาภายในเล่มมี 7 บทเรียน มีใบงาน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนทุกบท สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

ปนิดา มาตนอก
280
9786160845248

รีวิวผู้อ่าน

0 รีวิว
จัดเรียงตาม
    
กำลังโหลด...

เผยแพร่โดย

451
เรื่อง
154
ผู้ติดตาม