งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 3100-0009 (PDF)
หนังสือเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 3100-0009 เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เก็บเข้าชั้น
0
จำนวนหน้า
338
รูปแบบไฟล์
PDF
ราคา
279.00

รายละเอียด

 หนังสือ "งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (รหัสวิชา 3100-0009)" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาแบ่งออกเป็น 7 บทเรียน ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือกล, คมเครื่องมือตัด เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด, เครื่องเลื่อยกลและงานตัดด้วยเครื่องเลื่อยกล, เครื่องกลึงและงานกลึง, เครื่องกัดและงานกัด, เครื่องเจาะและงานเจาะ และเครื่องไสและงานไส พร้อมทั้งแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และใบสั่งงาน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่มีความสนใจ ต้องการเรียนรู้ และปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือกลในขั้นพื้นฐาน

อำนาจ ทองแสน
338
9786160843527

รีวิวผู้อ่าน

0 รีวิว
จัดเรียงตาม
    
กำลังโหลด...

เผยแพร่โดย

451
เรื่อง
154
ผู้ติดตาม