คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม สอศ. 2103-2009 (PDF)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงต์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เก็บเข้าชั้น
0
จำนวนหน้า
220
รูปแบบไฟล์
PDF
ราคา
109.00

รายละเอียด

"คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม" นำเสนอการศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณหาเส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร และน้ำหนักของวัสดุชนิดต่างๆ ที่มีรูปทรงทางเรขาคณิตแตกต่างกัน ตลอดจนหาความเร็วรอบ ความเร็วขอบ ความเร็วตัดของคมตัด เช่น ดอกสว่าน ระบบส่งกำลังทางกลแบบต่างๆ เช่น ระบบส่งกำลังโดยตรง ระบบส่งกำลังแบบขั้นความเร็ว และระบบส่งกำลังแบบผันแปร รวมทั้งเครื่องผ่อนแรง ซึ่งได้แก่ คาน ลิ่น รอก ล้อ และเพลา การคำนวณหาความสิ้นเปลืองและการประมาณราคาในงานเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้นฟลักซ์ ไปจนถึงความสิ้นเปลือง และการประมาณราคาในงานเชื่อมแก๊ส อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจ

บุญธรรม ภัทราจารุกุล
220
9786160842919

รีวิวผู้อ่าน

0 รีวิว
จัดเรียงตาม
    
กำลังโหลด...

เผยแพร่โดย

451
เรื่อง
154
ผู้ติดตาม