งานเตรียมผิวงานและพ่นสีรถยนต์ 2101-2504 (PDF)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เก็บเข้าชั้น
0
จำนวนหน้า
336
รูปแบบไฟล์
PDF
ราคา
230.00

รายละเอียด

หนังสือ "งานเตรียมผิวงานและพ่นสีรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2504" เล่มนี้ เป็นวิชาเฉพาะสำหรับนักเรียนสาขาวิชางานตัวถังและสีรถยนต์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ เช่น ความปลอดภัย อุปกรณ์และเครื่องมือพ่นสีรถยนต์ การเตรียมผิวงาน การโป๊วสี การติดกระดาษ การผสมสี การพ่นสีพื้น การพ่นสีทับหน้า การแก้ไขปัญหาหลังพ่นสี การขัดเงา และการประเมินราคา โดยมีเนื้อหาทั้งทางภาคทฤษฎีและใบงานการปฏิบัติงาน ซึ่งตรงตามหลักสูตรระดับ ปวช. 2556 ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สาขาช่างอุตสาหกรรม

ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
336
9786160842261

รีวิวผู้อ่าน

0 รีวิว
จัดเรียงตาม
    
กำลังโหลด...

เผยแพร่โดย

451
เรื่อง
154
ผู้ติดตาม