ตะวัน
@Leonard
เราเปรียบเหมือนดอกทานตะวันที่มีรักที่มั่นคงและรักเดียว
1
งานเขียน
3
ผู้ติดตาม
3
กำลังติดตาม